Pepp!

SVD rapporterar att ett gäng byggarbetare ockuperat ett hus i Stockholm i protest mot att de inte fått ut sina löner. Byggnads ska "se över saken" under dagen och det skulle inte förvåna mig om de uppmuntrar ockupanterna att häva blockaden. Återigen har arbetare fått ta till egna initiativ för att hävda sin rätt medan de större fackföreningarna står och velar, allt för uppbundna med de som sitter inne på makten.

Kanske skulle man tipsa byggarbetarna om SAC?

Vad är kultur?

Det är en fråga som man ställs inför samma ögonblick som man börjar studera antropologi (studiet av människan som kulturell varelse). Min egen definition av kultur är att kultur är alla de aspekter av det mänskliga livet som vi själva skapar. Att vi äter mat är något naturligt, något som vi måste göra. Men vad vi anser vara mat eller hur och med vilka vi äter den är en kulturell fråga.

En konvetionell uppfattning av kultur är att en kultur = ett folk = en nation, vilket är en grov förenkling. Människan (och då främst enkelspåriga människor som t.ex. moderater) är mycket för förenklingar och tankar kring mångkultur har därför ofta fått dras med en liknelse av en mosaik, där flera distinkta kulturer lever sida vid sida. De flesta antropologer anser dock att kultur är ett mycket mer flytande begrepp som nästan inte går att prata om i singular eftersom det är så svårt att isolera "en kultur".

Detta gör moderaternas förslag om kontrakt för invandrare ännu mer befängt. Det räcker inte med att de i sina uttalanden säger att detta kontrakt ska kunna upprätthållas genom att man gör inskränkningar i bidrag och därmed späder på den gamla nasse-myten om att alla invandrare går på bidrag. Man visar också en stor okunnighet om kulturens väsen. Moderaterna lyckas som vanligt ge mig nassevibbar.

Förresten: Den etymologiska betydelsen av kultur är "odling" vilket gör begreppet "agriculture" (jordbruk) mycket lättare att förstå. Jordbruk är det mänskliga sätt att leva som kräver ständig expension under våld eller hot om våld. Mer om detta i den gamla inlägget "Kontrarevolution".

Näringsfrihet struntar väl vi i


Först tänkte jag döpa inlägget till Det äckligaste som finns, och skriva om nyliberaler. Men sen ändrade jag mig och kom fram till att jag istället faktiskt borde förklara varför vi skiter fullständigt i näringsfrihet. Återigen kommer jag att beröra saker som tagits upp i tidigare inlägg men som förtjänar att sägas igen.

Vad som fick mig att reagera var Maria Abrahamssons ledare i SVD. Där påstår hon att näringsfrihet är "[e]n rättighet som bara får begränsas för att skydda angelägna allmänna intressen. Dit hör inte djurrättsaktivisters intresse av att utrota pälshandlare." För det första ignorerar Abrahamsson fullständigt djur som moraliska subjekt, vilket är illa nog i sig. Vi som djurrättsaktivister är inte per se itresserade av utrota pälshandlare. Vi vill förhindra lidande och ge djur rättigheter. Anledningen till att jag och Maria har så extremt olika åsikter kring vad som är rätt och fel har därför sin grund våra olika åsikter kring i vad ett moraliskt subjekt är. Med andra ord: vem eller vad förtjänar moralisk hänsyn? Vad är värdefullt?

Det är uppenbart att Abrahamsson uppfattar näring och handel som något av stort värde. Varför är inte klart men jag antar att hon tror att ekonomi är något som kan bringa människor lycka. Även om detta var sant (vilket det självklart inte är) så kvartstår frågan: är detta verkligen den enda måttstock vi har? Det finns ett flertal andra värden som bör tas inom beräkning, t.ex. värdet av en hållbar framtid värdet i djurs välbefinnande eller det negativa värdet i deras lidande. Världen är helt enkelt full med olika sorters individer med olika sorters rättigheter. Kan vi verkligen förvägra kommande generationer en levande planet att bo på? Kan vi förvägra en mink dess rätt till frihet och liv? Jämfört med dessa rättigheter skrumpnar rätten till näringsfrihet ihop i mina ögon.

Att enbart fokusera på sina egna rättigheter och ständigt trampa ner andra hänger starkt ihop med vår syn på naturen och den civilisation vi lever i. När vi ser människor som individer så behandlar vi dem oftast med respekt, när vi ser människor som arbetskraft kommer vi (har historien gett oss för handen) att vårdslöst suga ut dem och profitera på deras arbete. Ser vi djur som biomaskiner, skapade för att producera kött åt oss kommer vi att behandla dem som vi gör idag och underordna deras rättigheter vår egna "rätt" att idka näring, men ser vi dem som individer kommer vi att behandla även dessa med respekt även om de har päls över hela kroppen och inte talar vårt språk. Med andra ord lever vi i ett samhälle som uppmuntrar oss att se allt omkring oss som resurser och detta är grunden i samhällets ohållbarhet. För om vi även ser vår omvärld som en plats fylld med resurser och inget annat så kommer vi att behandla den på det avskyvärda sätt som vi har gjort de senaste sextusen åren. Om vi istället kan se den naturliga världen som vårt hem, den plats som ger oss liv och som hela vår existens är beroende av så kommer vi att behandla den på ett annat sätt. Och när vi befinner oss där så finns det inte någon näringsfrihet utan bara verklig frihet, friheten att leva sitt liv på det sätt människan var ämnad. Utan att objektifiera och förstöra vår omgivning, vilket näringsfriheten i grund och botten går ut på.

Därför ger jag blanka fan i näringsfrihet Maria Abrahamsson

Stöduttalande

Lunds kommun verkar vara så inne i slit-och-slängproduktionen att de vill förkorta livslängden på allt som produceras. Lyckligtvis vet även ungdomar hur man gör, fan vi har ju aldrig sett något annat. Så när någonting går sönder så skaffar man nytt, och när man ändå är ute kan man ju lika gärna ta två.

Vi hoppas att Lunds kommun inser att problem är till för att lösas och syptom är rätt bra om man vill veta vad problemet är.

Vi önskar Nyponbusken och Björnbärssnåret lycka till och hoppas att de får stanna så länge de vill.

Om någon snut läser det här så tycker vi att du och dina kollegor ska hålla sig borta från husen och dricka kaffe istället.

Lycka till!

//LinköpingVSE

Per Gran är en snutjävel.

Idag klockan 11.00 stormades det ockuperade huset Smultronstället i Lund av snuten. Det är tydligen inte praxis att kommunpolitiker håller vad de lovar, men det visste vi ju sen gammalt.

Vad som verkligen stör mig är insatschef Per "Snutjävel" Grans uttalande om hur det hela gick till. "– Vi har inte mött något motstånd, allt har gått lugnt och värdigt tillväga". Så SnutPer tycker alltså att motstånd är ovärdigt. Vet du vad jag tycker är ovärdigt din jävla snutgris? Att unga och driftiga människor konstant motarbetas av stat och kommun, att löften till unga inte verkar gälla för skit och att autonomi och fri kultur verkar vara att sky värre än pesten i det här landet.
För övrigt är det jävla kasst att kommuner inte verkar veta hur man pratar med folk som åtgärdar problem, det är tydligen bara att hota med så mycket våld man kan och skicka tid snutar med batonger och skjutvapen, demokrati, visst... Lunds kommun kan fan DRA ÅT HELVETE!

För klagomål kring beslutet att storma Smultronstället kan ni vända er till Lunds kommunfullmäktiges ordförande Annika Annerby Jansson (m, såklart) på telefon nummer 0703279968 eller via mail: annika.annerby.jansson@moderat.se. Om ni vill nå henne privat så finns hon precis som alla andra på hitta.se


disaklamer: snuten på bilden har ingenting med Per Gran att göra förutom att han också är en jävla snutgris.

Vart ska alla jävla jävlar ta vägen egentligen?

Elisabeth Höglund vill i en kolumn i Expressen bemöta anarkoprimitivismen och avslöja den som en inkonsekvent och smygfascistisk ideologi. Det främsta argumentet hon verkar anföra är att primitivismen kräver en enorm befolkningsminskning. Detta är sant och absolut ingenting att hymmla med. Jordbrukssamhället och den teknik som det frambringat har lett till en allt brantare befolkningsökning som under de senaste åren blivit explotionsartad. Det råder delade meningar kring vad jordens bärkraft egentligen är. Höglund påstår att jägar- samlarsamhället skulle kunna förse 100.000 personer med föda globalt sätt, andra menar att jorden kan bära upp till en miljard människor. Hur som helst så behövs det en befolkningsminskning som är väsentlig.

Höglund vill alltså antyda att anarkoprimitivister skulle börja systematiskt avliva människor för att kunna uppnå sitt idealsamhälle alternativt att ideologin är naiv och ogenomtänkt. Förutom att vara i sig självt ett helt absurt missförstånd kring primitivismens människosyn så faller denna tanke på två punkter:

1) I egenskap av att vara en anarkistisk ideologi har anarkoprimitivismen inget som helst maktanspråk som skulle kunna administrera denna form av massutrotning. Att utrota en så stor del av mänskligheten skulle kräva absolut järnkoll och total makt över hela världen. Detta är inget som anarkismen strävar efter. Anarksimen är istället den enda ideologi som väljer att frånsäga sig centraliserad makt för att kunna uppnå verklig mångfald och demokrati.

2) Anarkoprimitivismens huvudpoäng är att det samhälle vi idag lever i är ohållbart då det strider mot naturens lagar. Vi kan leva på det sätt vi gör idag, men enbart under en kort period. Om man kastar upp en boll högt upp i luften så kommer den att stiga för att sedan hänga en kort stund i luften innan den störtar tilbaka mot marken. Sådan är tyngdlagen. På samma sätt kan vi leva i ett system som bygger på konstant ekonomisk expansion under en (för planeten) kort period, processen är inte lika synlig som tyngdlagen då det handlar om hundratals generationer mellan kastet och fallet men förr eller senare kommer vi att dyka ner igen. Befolkningsminskningen är något som krävs av naturen, den är ofrånkomlig och en direkt konsekvens av kapitalismen. Blodet från dem som kommer dö när vi rasar neråt igen hör därför hemma på de händer som desperat försöker knuffa bollen lite högre upp i luften istället för att inse naturens begränsningar. På samma sätt som tyngdlagen verkar så kommer vårt fall bli hårdare ju högre det blir. Primitivismen är därför den ideologi som strävar efter att så få människor som möjligt ska behöva stryka med och att de som kommer efter kollapsen ska ha en så pass beboelig planet som möjligt.

Det är inte anarkoprimitivisterna som utgör det egentliga hotet mot den kapitalistiska civilisationen. Det är naturlagarna.

The first year

Nu har vi skrivit den här bloggen i ett år och jag tänkte att jag, lite sentimentalt, skulle försöka samanfatta lite av året som gått. Organisationer har bildats och jag skulle gissa att ett gäng har försvunnit också. JBF har gjort sina första aktioner och säkerhetspolisen börjar bli nervösa. Antalet husockupationer i Sverige har ökat lavinartat men än så länge har bara ett hus hållits någon längre tid, fram för Smultronstället i Lund! Stockholms pälsafffärer dukar under en efter en så snart kanske vi har den skiten borta från den knugliga hufvudstaden. Min rättegång mot Göda närmar sig. Jag har läst bra böcker och sett bra dokumentärer och kanske skrivit något bra också. Vi har kommit ut med vårt första zine som LKPGVSE och det andra börjar ta form. Man skulle kunna säga att det har varit ett händelserikt år.

Vi är jävligt peppade på att se att JBF äntligen gjort entré i sverige, för er som inte vet vilka JBF är så är det Jordens Befrielsefront som funnits länge i USA och styrt och ställt. Det är en systerorganisation till DBF som jag hoppas att ni alla känner till med liknande riktlinjer och uppbyggnad.
Den 23e aprill saboterade JBF en radio/telemast i Älmhult i Småland. De har även tagit på sig ett barndattentat mot ett villabygge i Småland för att förhindra att bebyggelsen sprider sig till områden som fortfarande är vilda. Säkerhetspolisen ser mycket allvarligt på detta men vi är peppade som fan. FRAMÅT JBF!Det tog ett litet tag efter att eldarna i Köpenhamn hade slocknat innan ockupationerna spred sig utanför köpenhamn och till Sverige. Sen dess har en mängd hus ockuperats men mest i symboliska aktioner. än så länge är det bara ett hus som fortfarande är ockuperat efter ett par veckor och det är Smultronstället i Lund. Idag hävs även en ockupation i Umeå efter att har varit ockuperat över helgen. Med våren 2000 fortfarande i minnet tycker vi det är jävligt bra att punkarna äntligen har släppt flaskan och plockat upp kofoten istället. Vi hoppas att det här håller i sig och att fler hus hålls mer permanent, det skulle kunna göra underverk för vänsterrörelsen i Sverige.Tyvärr har inte aktionerna mot stockholms pälsaffärer gått helt smärtfritt, Nu i veckan är det rättegång mot tre häktade personer som är misstänkta för grov skadegörelse mot en av Stockholms kvarvarande pälsaffärer. Vi får se vad rättssytemet hittar på men håller tummarna för att de ska frias. Snacka aldrig med snuten!

Men även om det har varit ett och annat bakslag för oss så är det ingenting mot hur det har varit för de som säljer päls i Stockholm, inte så konstigt dock, lever man av andras lidande så kommer någon till slut att göra livet surt för en. vänta och se.

Även jag ska upp i rätten någon gång snart och väntar på att få ett datum. Men den här gången är det jag som stämmer, ja, om ni har läst de tidigare inläggen så vet ni vad det handlar om. Spelet fulnar nu i alla fall. Jag har fått ett fyra sidor långt dokument med en massa trams om vilken förfärlig mäniska jag är. Det vore skönt att veta vilket datum rättegången kommer bli av så jag har något att fokusera mot. Bryter man mot arbetsrätten kommer man inte undan, not on my watch!

***

Jag har under det senaste året genom den här bloggen kunnat utmana mig själv och mina idéer på ett nytt sätt. Bloggen har pushat mig att söka ut nya idéer och företeelser för att hålla kreativiteten uppe. De perioder då jag har skrivit minst och tråkigast inlägg är de perioder då jag inte fått några nya intryck att relatera till. Det var genom detta sökande efter nya idéer som jag snubblade över Derrick Jensen, en tänkare som betyt väldigt mycket för mina egna tankar under det senaste året. Jag uppmanar alla som läser detta att ta del av hans idéer på vilket sätt ni än kan. Under det senaste året har jag även börjat tänka allt mer kring anarkism och socialism, frågor som jag tagit för givet och inte lagt någon större tankemöda kring sedan jag fastnade för djurrättstänkandet. I jämförelse med det djuren utsätts för dagligen förlorar lätt allt annat sin mening. Men det viktigt ständigt om att ha en helhetsbild och en förståelse för hur olika former av förtryck hänger ihop och går i varandra. Det är en av de viktigaste punkterna som vi vill förmedla genom LKPG VSE-bloggen. Vi vill se politiska punkare, antifascister som är veganer och feminister som kritiserar kapitalismen utifrån sin ideologi.

Vi har även fått en hel del feedback på den här bloggen, även om det inte varit på det sätt som vi förväntade oss. En del personer som vi väntade oss en reaktion ifrån har inte uppmärksammat bloggen medan vi har fått mängder av kommentarer från personer som vi aldrig träffat. Det är kul att veta att det finns de som uppskattar det vi gör, de första månaderna skrev vi i stort sett enbart för oss själva och trodde inte en käft läste. Men å andra sidan har den här bloggen alltid varit och kommer alltid att vara något som vi i första hand gör för vår egen skull. Den dag vi känner att den inte fyller ett syfte så försvinner den. Men tills dess är vi tacksamma för att ni läser!

/JensVSE

Det senaste året har varit ett mycket händelserikt år för mig både personligen och ideologiskt. Vi började skriva den här bloggen precis innan jag flyttade till Göteborg och det första halvåret skrev jag utan att träffa Jens speciellt ofta. När jag började jobba på Göda fick jag upp ögonen för fackliga frågor och började intressera mig mycket för det. Jag kom också in i ett nytt skede av anarkistiska tankar vilket var det som ledde mig in på primitivismen till att börja med.
Jens publicerade ett klipp med Derrick Jensen på bloggen och det fick en stor betydelse för mig också.
Jag har fått lära mig mycket om rättsystemet speciellt nu de senaste veckorna när Gödas inlaga till tingsrätten har kommit in och även kommit till min brevlåda.
När jag flyttade tillbaka till Linköping i slutet på sommaren började bloggen sakta men säkert ändra form från en blogg till något annat. Vi har sysslat med ta reda på och distribuera film och dokumentärer, det kommer nog bli mer av det i fortsättningen när vår kampanj för att aktivera HC-scenen fortsätter. Om inte annat kommer vi nog ses på spelningar och demos i fortsättningen också. Ha det gott tills dess.

/TorVSE